Projekt "Čistá a zdravá škola"

Projekt

01.03.2016 V rámci vyhláseného Programu "ŠKOLA" sme spustili Projekt "Čistá a zdravá škola". Projekt slúži na zavedenie novej technológie bezdotykového upratovania vo všetkých budovách a priestoroch škôl.

V budove školy je hygienická čistota obzvlášť dôležitá. Vzhľadom k veľkému počtu osôb, ktoré ich využívajú veľmi rýchlo môže dôjsť k šíreniu vírusov a baktérií. Z tohto dôvodu je dôležité odstrániť maximálne množstvo škodlivých mikroorganizmov, tak aby nedošlo k žiadnemu zvýšeniu chorôb u študentov a zamestnancov.

V spolupráci s odborníkmi, vedeckými inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v rámci odvetvia údržby čistoty bol zavedený štandard čistoty: meranie čistoty v školách K-12 (Norma K-12). 

Úvod štandardu škôl K-12 sa zameriava na zlepšenie čistoty, s jasne definovanými pravidlami monitoringu hygieny v škole (viac info tu).

Zvýšiť kvalitu čistenia vo vzdelávacích inštitúciách je dôležité, pretože je jasný vzťah medzi vysokou úrovňou čistoty, a znížením počtu študentov strávených mimo školského procesu z dôvodu choroby. To má vplyv na študijné výsledky, dosiahnuté deťmi a mladými ľuďmi. Čím menej dní neprítomnosti v priebehu školského roka študenti majú, tým ľahšie je pre študentov zvládnuť učebný materiál.

Práve pre naplnenie štandardu čistoty v zmysle normy K-12 na Slovensku, bol pripravený projekt našej spoločnosti. Technológia bezdotykového upratovania je používaná v kombinácii s automatickým dávkovaním čistiacich chemikálií, tlakovým umývaním povrchov s výkonným odsávaním vlhkosti v integrovanom systéme.

Bezdotykový upratovací sytém prináša:

• Zvyšovanie produktivity práce pri malých počiatočných investíciách
• Metóda bezdotykového upratovania je relatívne ľahká a systematická
• Zvyšovanie bezpečnosti na pracovisku
• Dôkladne odstraňuje špinu, baktérie a mikroorganizmy bez krížovej kontaminácie
• Úspory sú viditeľné ihneď, resp. v krátkom čase

Viac o projekte "Čistá a zdravá škola" nájdete v priloženej prezentácii tu.

Spoločnosť W.R.V., s.r.o. v rámci projektu "Čistá a zdravá škola" udelí certifikát za dodržiavanie hygienických štandardov. So súhlasom nášho zákazníka Vám s hrdosťou môžeme oznámiť, že nasledovné školské zariadenia zaviedli hygienický štandard bezdotykového upratovania a dostali náš certifikát:

spoločnosť W.R.V., s.r.o.

udelila Certifikát

Technickej Univerzite vo Zvolene

spoločnosť W.R.V., s.r.o.

udelila Certifikát

Základnej škole Moskovská 2 v Banskej Bystrici

 

Video o upratovaní školských tried systémom KaiVac si môžete pozrieť tu: