Programy spoločnosti W.R.V., s.r.o.

Programy spoločnosti W.R.V., s.r.o.

04.02.2016 Počas ostatných rokov sa trh čistiacej techniky zmenil. Nie vždy sa tak rýchlo dokáže zmeniť aj myslenie ľudí. Je však veľmi potešujúce, že zmenou myslenia ľudí sa mení aj paradigma čistenia. (Paradigma je celková konštelácia názorov, hodnôt a postupov, ktoré zdieľajú príslušníci istého spoločenstva. Podľa wikipédie čítajte viac tu).

Naša spoločnosť sa preto rozhodla v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaviesť programy pre rôzne oblasti čistenia, v ktorých vidíme začínajúcu zmenu paradigmy čistenia.

Program "PARA V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE" 

Určený je na zvyšovanie hygienických štandardov výrobcov potravín a má jednoznačný cieľ: "Potraviny je možné vyrobiť ekonomicky, ekologicky, ale aj s vysokým štandardom hygieny". V rámci programu spoločnosť W.R.V., s.r.o. otvorila projekt "Výroba potravín s EKOhygienou".  Projekt je zameraný na využívanie suchej pary pri čistení výrobných priestorov.

 

Program "ŠKOLA" 

V rámci vyhláseného Programu "ŠKOLA" sme spustili Projekt "Čistá a zdravá škola". Projekt slúži na zavedenie novej technológie bezdotykového upratovania vo všetkých budovách a priestoroch škôl.

 

Program "PARA PRE AUTOUMYVÁRNE"

Program podporuje ekologické čistenie v autoumyvárňach. V rámci tohto programu je otvorený projekt "EKOLOGICKÉ ČISTENIE V AUTOUMYVÁRŇACH. Suchá para čistí interiér a exteriér automobilov hygienicky, ekologicky a najmä úsporne. 

 

V rámci jednotlivých otvorených projektov budeme našich odberateľov informovať o nových ekologických a hygienických možnostiach čistenia budov, výrobných prevádzok, či vozidiel.  Našim zámerom je zvýšiť pridanú hodnotu čistenia jednoducho a efektívne. Chceme širokej verejnosti ukázať, že čisté prostredie je dôležité pre nás aj pre ďalšie generácie.

Udržiavať prostredie čisté systematickým, pravidelným čistením je ekonomicky efektívnejšie, ako vynakladanie peňazí a času na tzv. "hĺbkové čistenie". Efektivita pravidelného čistenia sa prejaví v nižšej spotrebe chémie, v znížení pracnosti (všetky programy), obmedzení prestojov výrobných liniek, znížení reklamácií výrobkov (program pre potravinárov) ako aj v  znížení ochorení a počtu dní práceneschopnosti (program pre školy a autoumyvárne).