Projekt "Čistá a zdravá škola"

Projekt

01.03.2017 V rámci vyhláseného Programu "ŠKOLA" sme spustili Projekt "Čistá a zdravá škola". Projekt slúži na zavedenie novej technológie bezdotykového upratovania vo všetkých budovách a priestoroch škôl.

V budove školy je hygienická čistota obzvlášť dôležitá. Vzhľadom k veľkému počtu osôb, ktoré ich využívajú veľmi rýchlo môže dôjsť k šíreniu vírusov a baktérií. Z tohto dôvodu je dôležité odstrániť maximálne množstvo škodlivých mikroorganizmov, tak aby nedošlo k žiadnemu zvýšeniu chorôb u študentov a zamestnancov.

V spolupráci s odborníkmi, vedeckými inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v rámci odvetvia údržby čistoty bol zavedený štandard čistoty: meranie čistoty v školách K-12 (Norma K-12). 

Úvod štandardu škôl K-12 sa zameriava na zlepšenie čistoty, s jasne definovanými pravidlami monitoringu hygieny v škole (viac info tu).

Zvýšiť kvalitu čistenia vo vzdelávacích inštitúciách je dôležité, pretože je jasný vzťah medzi vysokou úrovňou čistoty, a znížením počtu študentov strávených mimo školského procesu z dôvodu choroby. To má vplyv na študijné výsledky, dosiahnuté deťmi a mladými ľuďmi. Čím menej dní neprítomnosti v priebehu školského roka študenti majú, tým ľahšie je pre študentov zvládnuť učebný materiál.

Práve pre naplnenie štandardu čistoty v zmysle normy K-12 na Slovensku, bol pripravený projekt našej spoločnosti. Technológia bezdotykového upratovania je používaná v kombinácii s automatickým dávkovaním čistiacich chemikálií, tlakovým umývaním povrchov s výkonným odsávaním vlhkosti v integrovanom systéme.

Bezdotykový upratovací sytém prináša:

• Zvyšovanie produktivity práce pri malých počiatočných investíciách
• Metóda bezdotykového upratovania je relatívne ľahká a systematická
• Zvyšovanie bezpečnosti na pracovisku
• Dôkladne odstraňuje špinu, baktérie a mikroorganizmy bez krížovej kontaminácie
• Úspory sú viditeľné ihneď, resp. v krátkom čase

Viac o projekte "Čistá a zdravá škola" nájdete v priloženej prezentácii tu.

Spoločnosť W.R.V., s.r.o. v rámci projektu "Čistá a zdravá škola" udelí certifikát za dodržiavanie hygienických štandardov. So súhlasom nášho zákazníka Vám s hrdosťou môžeme oznámiť, že nasledovné školské zariadenia zaviedli hygienický štandard bezdotykového upratovania a dostali náš certifikát:

spoločnosť W.R.V., s.r.o.

udelila Certifikát

Technickej Univerzite
vo Zvolene

spoločnosť W.R.V., s.r.o.

udelila Certifikát

Základnej škole Moskovská 2
v Banskej Bystrici

spoločnosť W.R.V., s.r.o.

udelila Certifikát

Základnej škole nám.Mládeže
Zvolen

spoločnosť W.R.V., s.r.o.

udelila Certifikát

Základnej škole Golianova ul.
B.Bystrica

 

   

spoločnosť W.R.V., s.r.o. 

udelila Certifikát

Základnej škole Hôrka

spoločnosť W.R.V., s.r.o. 

udelila Certifikát

Základnej škole Brusno

spoločnosť W.R.V., s.r.o. 

udelila Certifikát

 

spoločnosť W.R.V., s.r.o. 

udelila Certifikát

 

 

Video o upratovaní školských tried systémom KaiVac si môžete pozrieť tu: