Projekt "Výroba potravín s EKOhygienou"

Projekt

14.03.2016 "Program - PARA V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE" je určený na zvyšovanie hygienických štandardov výrobcov potravín a má jednoznačný cieľ: "Potraviny je možné vyrobiť ekonomicky, ekologicky, ale aj s vysokým štandardom hygieny". V rámci programu spoločnosť W.R.V., s.r.o. otvorila projekt "Výroba potravín s EKOhygienou".  

Hlavným dôvodom je riešiť dôsledky aktuálnej situácie. Dnešné upratovanie je v niektorých prevádzkach najmä nárazové, nesystematické, používa sa zbytočne veľké množstvo chémie. Upratovací personál všeobecne plytvá, čím sú náklady na upratovanie zbytočne vysoké.

Zavedenie ekologického a hygienického systému čistenia výrobných priestorov suchou parou je správnou zmenou, ktorá so sebou prináša výhody.

  • zvýšenie produktivity
  • zvýšenie bezpečnosti na pracovisku
  • dôsledné odstránenie špiny, baktérií a mikroorganizmov bez krížovej kontaminácie
  • zvýšenie trvanlivosti hotových výrobkov a zníženie ich reklamácií
  • úspory sú viditeľné v krátkom čase


Čistenie niektorých súčastí prevádzky bežným spôsobom býva nielen obtiažne, ale niekedy takmer nemožné. Aj ťažko dostupné miesta, výrobné linky, dopravníkové pásy môžu byť vyčistené a dezinfikované silou suchej pary:

  • bez chemických prípravkov
  • bez demontáže
  • bez odstavenia výroby

Viac informácií o projekte "Výroba potravín s EKOhygienou" nájdete tu.

Spoločnosť W.R.V., s.r.o. v rámci projektu "Výroba potravín s EKOhygienou" udelí certifikát za dodržiavanie hygienických štandardov. So súhlasom nášho zákazníka Vám s hrdosťou môžeme oznámiť, že nasledovní výrobcovia potravín zaviedli ekologický a hygienický štandard upratovania suchou parou a dostali náš certifikát:

 

15.03.2016 spoločnosť W.R.V., s.r.o. 
udelila Certifikát 

PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Kežmarok

19.07.2016 spoločnosť W.R.V., s.r.o.
udelila Certifikát

ALFA BIO s.r.o., Banská Bystrica

10.10.2016 spoločnosť WR.V., s.r.o.
udelila Certifikát

Bryndziareň, s.r.o. Turčianske Teplice