Štandard čistoty: Meranie čistoty v školách K-12

Štandard čistoty: Meranie čistoty v školách K-12

01.03.2016 V dnešnej dobe sa veľmi často musíme vysporiadať s rôznymi formami riadenia kvality. Takmer všetko sa kontroluje, napr. počas výrobného procesu či výrobok spĺňa príslušné normy. Na audit sú používané rôzne metódy, a to aj vedecké. Cieľom auditu je potvrdiť, či boli splnené konkrétne pokyny. V odvetví čistenia, sú čistiace výsledky často hodnotené prizmou subjektívneho názoru osoby vykonávajúcej kontrolu. 

V dnešnej dobe sa veľmi často musíme vysporiadať s rôznymi formami riadenia kvality. Takmer všetko sa kontroluje, napr. počas výrobného procesu či výrobok spĺňa príslušné normy. Na audit sú používané rôzne metódy, vrátane vedeckých. Cieľom auditu je potvrdiť, či boli splnené konkrétne pokyny. Avšak, v odvetví čistenia, sú čistiace výsledky často hodnotené prizmou subjektívneho názoru osoby vykonávajúcej kontrolu. 

Neexistujú žiadne presné predpisy jasne definujúce, čo je a čo nie je čisté. Konkrétna norma, ktorá špecifikuje očakávané normy a opisuje postupy ich realizácie jasným a nezávislým spôsobom by tiež mala brať do úvahy rozdiely vzniknuté z charakteristík danej budovy. 

Jednou z takýchto budov sú školy, kde je hygienická čistota obzvlášť dôležitá. Vzhľadom k veľkému počtu osôb, ktoré ich využívajú veľmi rýchlo môže dôjsť k šíreniu vírusov a baktérií. Z tohto dôvodu je dôležité odstrániť maximálne množstvo škodlivých mikroorganizmov, tak aby nedošlo k žiadnemu zvýšeniu chorôb u študentov a zamestnancov.

Skratkou K-12 sa rozumejú triedy základných a stredných škôl v Spojených štátoch, Kanade, Turecku, na Filipínach a v Austrálii. To zahŕňa prvú triedu škôlky (materská škola - K), alebo detí vo veku 4-6 rokov, mladých ľudí vo veku 17 - 19 rokov v 12.triede.
 

V spolupráci s odborníkmi, vedeckými inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v rámci odvetvia údržby čistoty bol zavedený štandard čistoty: meranie čistoty v školách K-12 (Norma K-12). Úvod štandardu škôl K-12 sa zameriava na zlepšenie čistoty, s jasne definovanými pravidlami monitoringu hygieny v zariadení. 

Zvýšiť kvalitu čistenia vo vzdelávacích inštitúciách je dôležité, pretože je jasný vzťah medzi vysokou úrovňou čistoty, a znížením počtu študentov strávených mimo školského procesu z dôvodu choroby. To má vplyv na študijné výsledky, dosiahnuté deťmi a mladými ľuďmi. Čím menej dní neprítomnosti v priebehu školského roka študenti majú, tým ľahšie je pre študentov zvládnuť učebný materiál.

Zavedením Štandardu K-12, je dôležité stanoviť aj počiatočnú úroveň čistoty v škole. Potom nakresliť schému merania ATP. Vďaka tomu je možné súčasne preskúmať účinnosť a nákladovú efektívnosť a určiť požadovaný stav čistoty.

Hlavné prvky normy K-12, sú:

  • úroveň auditu čistoty

  • meranie účinnosti čistenia využitím kvantitatívnych metód (napr. meter ATP) a tradičných metód (napr. zmysly)

  • použiť výsledky auditu na posúdenie stavu čistoty a zlepšovanie metód a zavedením vhodných riešení, aby sa dosiahla dohodnutá úroveň čistoty

 

Všetky práce na štandarde čistoty K-12 boli vykonávané pod dohľadom ISSA (Medzinárodná asociácia čistiaceho priemyslu) a amerického výskumného ústavu pre čistiaci priemysel (Cleaning Industry Research Institute, Ciri), ktorý využili znalosti a skúsenosti zástupcov všetkých sektorov priemyslu ako aj firmy Kaivac.

Viaceré vedecké štúdie naznačujú vzťah medzi zlepšením čistoty a úrovne ATP (adenozín Tri-fosfát). Meranie ATP sa odporúča štandardami čistoty K-12 ako rýchly a univerzálny spôsob kontroly účinkov čistenia.

Štandard čistoty K-12 je prvým krokom k vypracovaniu programu pre zlepšenie účinnosti čistenia.

 

 

 

Bližšie informácie o štandarde K-12 nájdete na stránke ISSA tu.

 

Zaujímavé je aj video o tom, aká "čistá" je škola. Pozrite si video tu.