Ocenenia a patenty

Patenty KAIVAC

Patenty KAIVAC

01.12.2015 Od svojho založenia, Kaivac investoval do vývoja a celého radu inovácií, ktorých cieľom je zmeniť spôsob, akým ľudia upratujú. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne patenty vydané pre Kaivac, rovnako ako patenty, ktoré sú v súčasnej dobe v procese schválenia. Tieto patenty a všetky duševné vlastníctva Kaivacu, sú cennými firemnými aktívami. 

Ocenenie KAIVAC - NFSI

Ocenenie KAIVAC - NFSI

04.01.2016 Čistiace systémy Kaivac No-Touch Cleaning Systems a OmniFlex dostali od amerického Národného inštitútu pre bezpečnosť úžitkový Pracovný list "vysoká priľnavosť" o tom, že aj po ich použití sú udržané vysoké protišmykové vlastnosti podlahy.

Ocenenie KAIVAC - National Restaurant Association

Ocenenie KAIVAC - National Restaurant Association

04.01.2016 V roku 2012, americká National Restaurant Association ocenila "Kitchen Innovations 2012", víťazom bol OmniFlex - systém dávkovania a extrakcie. 
Ocenenie KAIVAC - CRI

Ocenenie KAIVAC - CRI

04.01.2016 Prístroj No-Touch Cleaning System KV1250 dostal, po absolvovaní testu, "Pečať schválenia" vydanej americkým inštitútom The Carpet and Rug Institute (Ústav kobercov a predložiek).
Ocenenie KAIVAC - Sanitary Maintenance

Ocenenie KAIVAC - Sanitary Maintenance

04.01.2016 No-Touch Cleaning System 1750 s tryskou pre čistenie škár dostal v roku 2014 Cenu časopisu "Hygienická údržba".
Patent TECNOVAP

Patent TECNOVAP

18.12.2014
Univerzita vo Verone na základe testov schválila používanie Parného mopu s parnými generátormi Tecnovap ako zariadenia s vysoko účinnými antibakteriálnymi účinkami.