Ako čítať energetické štítky?

Európska únia od 1. septembra 2014 zaviedla nové nariadenie, ktoré zakazuje v EU predávať vysávače s nadmernou spotrebou energie a slabým čistiacim výkonom. 
Je povinnosťou všetkých výrobcov, aby označili výkon vysávača tak, aby sa dalo ľahko porovnávať, pochopiť spotrebu energie a výkon výrobku.
Akumulátorové, mokro-suché a veľkoplošné vysávače majú z tohoto nariadenia výnimku.

Pre detailné informácie prosím kliknite na nasledujúce odkazy:

Eco design requirements for vacuum cleaners (666/2013/EC)

Energy labelling requirements of vacuum cleaners (665/2013/EC)

 

Čo je dôležité vedieť o priemyselných vysávačoch

1. Aké je to „ATEX prostredie“?

Za skratkou ATEX (ATmosphères EXplosibles) sa ukrývajú dve smernice Európskej únie: 94/9/ES a 99/91/ES.
Smernica 94/9/ES je tiež niekedy označovaná ako ATEX94 a vzťahuje sa na zariadenia určené pre používanie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Smernica 99/91/ES je označovaná ako ATEX137 a vzťahuje sa na ochranu zdravia pracujúcich v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Rozdelenie podľa ATEX:

Skupina I. – zahrňuje zariadenia určené k použitiu v podzemných častiach baní a v tých častiach povrchových zariadení týchto baní, ktoré sú ohrozené plynom a/alebo horľavým prachom.

Skupina II. - zahrňuje zariadenia určené k použitiu v ostatných miestach, ktoré môžu byť ohrozené výbušným prostredím. Tieto miesta sa ďalej členia do kategórií s jednotlivými zónami:

Kategória 1 – pre zónu 0, 20
0 – priestory, v ktorých je vznik výbušné zmesi vzduch + plyny, pary, hmly veľmi pravdepodobný a zmes je prítomná trvale, po dlhú dobu alebo často (viac než 1 000 hodín ročne)
20 – priestory, v ktorých je vznik výbušnej zmesi prach + vzduch veľmi pravdepodobný a zmes je prítomná trvale, po dlhú dobu, alebo často (viac než 1 000 hodín ročne)

Kategória 2 – pre zónu 1, 21
1 – priestory, v ktorých je vznik výbušnej zmesi vzduch + plyny, pary, hmly pravdepodobný a zmes je prítomná zriedka a v krátkom časovom úseku (celkom 10-1000 hodín ročne)
21 – priestory, v ktorých je vznik výbušnej zmesi prach + vzduch pravdepodobný a zmes je prítomná zriedka a v krátkom časovom úseku (celkom 10-1000 hodín ročne)

Kategória 3 – pre zónu 2, 22
2 – priestory, v ktorých je vznik výbušnej zmesi vzduch + plyny, pary, hmly nepravdepodobný a zmes je prítomná zriedka  a v krátkom časovom úseku (menej než 10 hodín ročne)
22 – priestory, v ktorých je vznik výbušnej zmesi prachu + vzduchu nepravdepodobný a zmes je prítomná zriedka  a v krátkom časovom úseku (menej než 10 hodín ročne)

 

2.   Čo je HEPA a ULPA filter?

Norma EN1822 popisuje štandardy, vďaka ktorým sú definované vlastnosti účinnosti filtrov v najhorších možných podmienkach. Pre každú kategóriu filtrov je stanovený percentuálny priestup (penetrácia) materiálu, ktorý je vysávaný. Táto hodnota je všeobecne nazývaná MPPS (Most Penetrating Particle). V praxi sa tiež často označujú ako absolútne filtre, alebo filtre s absolútnou filtráciou.

HEPA (High Efficiency Particulate Air) čiže vysokoúčinný filter vzduchových častíc. Pôvodne bol HEPA filter vyvinutý v NASA na ochranu osôb pri rádioaktívnom zamorení. HEPA filter je všeobecne používaný v zariadeniach, kde sú zvýšené požiadavky na hygienu pri filtrácii vzduchu. Môže byť osadený tak pred sacou turbínou, alebo aj za sacou turbínou.

ULPA (Ultra Low Penetration Air) čiže filter s veľmi nízkym priestupom vysávaných častíc. ULPA filter môže odstrániť zo vzduchu aspoň 99,9995% prachu, peľov, plesní, baktérií, karcinogénnych látok a pod.

Účinnosť MPPS v %

Absolútne filtre trieda veľkosť prachu
0,3 µ
veľkosť prachu
0,18 µ
HEPA H10 85 -
HEPA H11 95 -
HEPA H12 99,5 -
HEPA H13 99,95 -
HEPA H14 - 99,995
ULPA U15 - 99,9995
ULPA U16 - 99,99995
ULPA U17 - 99,999995

Mikron   μm = 0,001 mm

 

3.   Prečo a kde použiť Absolútne filtre?

Používajú sa všade tam, kde sa vyskytuje pre človeka alebo životné prostredie nebezpečný prach, tam, kde je potreba dodržať čistotu prostredia:

  • Čisté priestory
  • Chemický priemysel
  • Farmaceutický priemysel
  • Tlačiarne, papierenský priemysel
  • Poľnohospodársky priemysel
  • Výskum, vývoj
  • Laboratóriá
  • Elektrotechnický priemysel

 

V modeloch Nilfisk-CFM sú absolútne filtre dostupné nasledovne:

Jednofázové modely
AU-HEPA (umiestnený medzi hlavný filter a motor)

Trojfázové modely
AU-HEPA (umiestnený medzi hlavný filter a motor)
AD-HEPA (umiestnený na výstupe, za motorom)

Len pre trojfázové modely platí, že AU-HEPA a AD-HEPA možno použiť spoločne.

 

4.   Je rozdiel medzi filtračnými triedami L, M, H?

Zdraviu škodlivé prachy vyžadujú najvyššiu bezpečnostnú úroveň pri práci, aby sa zaistila najlepšia ochrana zdravia. Bezpečnostné vysávače Nilfisk sa dodávajú pre všetky druhy prachov - L (ľahký), M (médium-stredný), H (high-vysoké riziko), Azbest, Výbušné prachy v zóne 22. Rovnaké označenie ako druhy prachov majú aj jednotlivé triedy filtrov.

Typ prachu

Max.priepustnosť Nebezpečnosť prachu
L 1% Filter zadrží 99%
(prach s hodnotami OEL >1mg/m3)
M 0,1%

Filter zadrží 99,9%
(prach s hodnotami OEL >1mg/m3)
(prach z dreva do 1200 W/50 l)

H 0,005% Filter zadrží 99,995%
(prach s hodnotami OEL, rakovinotvorný prach, prach s choroboplodnými zárodkami)
Azbest ako H Prach s obsahom azbestu

Výbušné prachy
(ATEX zóna 22)

Typ 22
(ako L,M,H)
Prach s triedou výbušnosti St1, St2 a St3 v ATEX zóne 22
Výbušné plyny
(ATEX zóna 2)                      
samostatné osvedčenie
pre zónu 2
 
Horľavé plyny v prítomnosti do 10 hod/rok

 

5.   Je nutnosť používať filtračné sáčky?

Doporučujeme používať filtračné sáčky najmä v prípade použitia vysávačov v interiéroch. Pri odstraňovaní vysatých nečistôt je hygienickejšie odstrániť tieto nečistoty v uzavretom sáčku. Vysýpaním nečistôt môže dôjsť k zvíreniu prachu a opätovnému zamoreniu pracovného prostredia prachom.

 

6.   Aký je rozdiel medzi jednofázovým a trojfázovým vysávačom?

Jednofázové vysávače majú saciu turbínu vybavenú uhlíkovým motorom, z dôvodu tejto konštrukcie je životnosť sacej turbíny obmedzená. Jednofázové vysávače nie sú vhodné na nepretržitú, kontinuálnu prácu. Pracujú s napätím 230V. Výhodou je ich nižšia obstarávacia cena, ľahšia konštrukcia a tým aj ich mobilita. ​

Trojfázové vysávače pracujú s napätím 400V. Sú vhodné pre vyššie výkony a nepretržitú alebo kontinuálnu činnosť. Svojou konštrukciou sú ťažšie ako jednofázové vysávače, ich mobilita je zabezpečovaná podvozkom s kolieskami. Uvedené typy vysávačov sú vhodné na prácu v priemysle s vysokými nárokmi na výkon a dlhú životnosť. Môžu sa napr. pripojiť k výrobnému stroju a odsávať nimi odpadné materiály, ktoré stroj produktuje. Trojfázové vysávače sa ďalej členia na stroje, ktoré majú sací systém umiestnený priamo na motore (tzv. bočné kanálové dmýchadlo) a na stroje, ktoré majú sací systém a motor prepojený hnacím remeňom (turbínový motor).

 

7.   Bočné kanálové dmýchadlo, alebo turbínový stroj?

Voľba vysávača s prvou alebo druhou variantou závisí na úkone, ktorý chceme prevádzať. Bočné kanálové dmýchadlo má priamy vzťah medzi saním / prietokom vzduchu a príkonom (kW). Turbínovíé riešenie dáva možnosť meniť pomer medzi saním a prietokom vzduchu, celkom nezávisle na menovitom príkone.
Príklad 1: ľahký prach vyžaduje vysoký prietok vzduchu a menší podtlak
                - s turbínovým riešením: 4,0 kW menovitý výkon (197 L/sek 14,7 Kpa)
                - s bočným kanálovým dmýchadlom: 7,5 kW menovitý výkon (205 L/sek 27,5 Kpa)
Príklad 2: vysávanie ťažkých materiálov (napr. stavebný odpad) vyžaduje menší prietok vzduchu a vysoký podtlak
                - s turbínovým riešením: 3,0 kW menovitý výkon (87 L/sek 22,5 Kpa)
                - s bočným kanálovým dmýchadlom: 4,0 kW menovitý výkon (100 L/sek 36,0 Kpa)

8.   Aký vplyv má veľkosť filtra na výkon a prevádzku vysávača?

Pri nasadení vysávača do pracovného prostredia veľkosť filtra ovplyvňuje podstatným spôsobom prevádzkové parametre, dlhodobú životnosť a schopnosť zachovať sací výkon vysávača bez výkyvov. Veľkosť filtračnej plochy priamo ovplyvňuje sací výkon. K problematike veľkosti filtračnej plochy daného vysávača sa musí vždy pristupovať individuálne, podľa objemu vysávaného materiálu, jeho typu a rizikových faktorov (napr. nebezpečný prach). Veľmi jemný prach a malá filtračná plocha je dôvod na nedostatočnú funkciu vysávača. Jemný prach rýchlo zanesie filter a tým znehodnotí výkon vysávača. Následne sa môže vysávač poškodiť.