Program servisných zmlúv

Servisná zmluva – garancia okamžitých servisných zásahov

Uzatvorením servisnej zmluvy zákazníkovi garantujeme zodpovedajúcu kvalitu a plnenie servisných zásahov. Zároveň servisná zmluva zákazníkovi prináša zníženie nákladov vynakladaných na opravy, prevádzku a celkovú údržbu zakúpeného zariadenia. Kľúčovou výhodou okrem uvedeného je reakčná doba servisného zásahu.

W.R.V., s.r.o. garantuje v rámci servisnej zmluvy okamžité riešenie v prípade výpadku zariadenia. V rámci služby Servisná zmluva sú k dispozícii rôzne programy v závislosti od rozsahu servisných prác a frekvencie servisných zásahov. Programy sú rozdelené podľa typu stroja alebo podľa množstva zakúpených strojov.

Program Štandard Servis
Program Premium Servis

Obidva programy prinášajú zákazníkom garanciu pravidelných servisných prehliadok a tým zefektívňujú prevádzku zariadení najmä v oblasti zníženia poruchovosti a prestojov zariadenia.

Výhody servisnej zmluvy:

 • Servisný zásah do 48 / 24 hodín
  Garantujeme servisný zásah do 48 / 24 hodín, aj v čase voľna a sviatkov.
 • Pravidelné kontroly
  Pravidelné diagnostické servisné kontroly, minimálne dva krát ročne.
 • Predĺženie životnosti stroja
  Pravidelné kontroly predlžujú životnosť zariadenia, čo je dôležité najmä pri zložitejšej a drahšej technike.
 • Zníženie rizika náhlej poruchy stroja
  Odborne realizované kontroly znižujú možné riziká poruchy stroja. Predovšetkým pri nasadení u profesionálneho zákazníka môže náhly výpadok stroja spôsobiť značné finančné straty.
 • Zapožičanie náhradného stroja v prípade odstávky
  Pokiaľ príde k neplánovanej odstávke stroja, zapožičiavame náhradný stroj (Program Premium servis).
 • Plánovanie nákladov
  Transparentnosť servisných zmlúv umožňuje kontrolovať a plánovať náklady na čistiacu techniku.
 • Zníženie nákladov
  V Programe servisných zmlúv je dohodnutá zľava zo štandardných cien odoberaných chemických prípravkov, náhradných dielov a servisných prác.


Rozsah služieb v Programe Štandard Servis
Servisný zásah pri poruche zariadenia – do 48 hod
Preventívny diagnostický servis – vykonávaný 2x ročne resp. podľa ubehnutých motohodín, záznam v servisnom liste zariadenia
Kontrola stavu prevádzkových kvapalín a ich doplnenie, resp. výmena
Kontrola a prípadne výmena opotrebovaných dielov podľa inštrukcie výrobcu uvedených v servisnom manuáli
Zľava 5% zo štandardných cien chemických prípravkov, náhradných dielov a servisných prác

Rozsah služieb v Programe Premium Servis
Servisný zásah pri poruche zariadenia – do 24 hod
Preventívny diagnostický servis – vykonávaný 4x ročne, záznam v servisnom liste zariadenia
Kontrola stavu prevádzkových kvapalín a ich doplnenie, resp. výmena
Kontrola a prípadne výmena opotrebovaných dielov podľa inštrukcie výrobcu uvedených v servisnom manuáli
Zapožičanie náhradného stroja v prípade odstávky zariadenia
Zľava 10% zo štandardných cien chemických prípravkov, náhradných dielov a servisných prác