Záručný a pozáručný servis

Autorizovaný záručný a pozáručný servis produktov:

V zmysle uzatvorenej zmluvy o autorizovanom predaji a servise medzi spoločnosťou W.R.V., s.r.o. a Nilfisk-Advance s.r.o. Praha (dcérskou spoločnosťou dánskeho koncernu Nilfisk-Advance A/S) zabezpečujeme pre svojich zákazníkov autorizovaný profesionálny servis na všetky predávané produkty Nilfisk.

Naši kvalifikovaní technici prechádzajú pravidelnými školeniami, čím zaručujeme, že všetky záručné aj pozáručné opravy vykonávame vo vysokej kvalite. Servisní technici sú k dispozícii v rámci celej Slovenskej republiky. Servisný tím je schopný vykonávať väčšinu servisných úkonov priamo v mieste nasadenia zariadenia. V prípade riešenia zložitejšej poruchy sa využíva zázemie servisu v mieste sídla našej spoločnosti.

Poskytovanie náhradného zariadenia v krízových situáciách
Našou štandardnou službou je v prípade dlhodobej spolupráce so zákazníkom alebo v prípade uzavretej servisnej zmluvy v Programe Premium Servis zapožičanie náhradného zariadenia. Ak náš zákazník získa krátkodobú zákazku alebo dôjde k technickému výpadku ich vlastného zariadenia zapožičiame na požadovanú dobu náhradné zariadenie. Obvykle bezplatne.

Bezplatná doprava zakúpených produktov
Pri objednaní produktov v hodnote nad 500 EUR bez DPH sú objednané zariadenia dopravované na požadované miesto určenia bezplatne.

Bezplatné zaškolenie obsluhy
Po dodaní väčších typov zariadení resp. investičných celkov vykoná servisný technik alebo obchodný manažér kompletné predvedenie zariadenia a preškolenie budúcej obsluhy. Školenie je štandardne zamerané na zoznámenie sa so zariadením a ukážku funkcií stroja ako aj jeho údržbu pre bezporuchový chod.

Bezplatná kontrola zakúpených produktov
Pri zakúpení väčších typov zariadení, resp. investičných celkov je zákazníkom poskytnutá nadštandardná popredajná služba – bezplatná kontrola nového zariadenia cca po 30 dňoch od kúpy. Náš servisný technik zákazníka navštívi a vykoná komplexnú servisnú prehliadku a ešte raz preškolí obsluhu zariadenia. 

 

Objednávka servisného zásahu

Potrebujete vykonať servisný zásahservisnú prehliadku alebo údržbu na Vami zakúpenom zariadení?

Vyplňte objednávkový formulár a náš servisný technik Vás bude kontaktovať. Dohodnete si termín odovzdania zariadenia v našom internom stredisku a predpokladaný rozsah prác podľa Vášho popisu vady.

Formulár na objednanie servisu nájdete tu.

Formulár na servis:
verify

* Tento údaj je povinný