Oblasť použitia pre podlahové čistiace stroje- zametacie, umývacie, leštiace, tepovacie

Podlahové čistiace stroje môžu byť použité v akejkoľvek oblasti, kde je potreba čistenia pevnej podlahy, preto nie je možné jednoznačne rozdeliť produkty do tej ktorej oblasti.

Čistiace stroje sú určené na čistenie a údržbu rôznych typov podláh - linoleum, dlažba, mramor, liate betónové podlahy, drevo a iné podlahy.

Podlahové čistiace stroje a ich základné členenie podľa druhu vykonávanej práce sú:

  1. zametacie podlahové automaty - mechanické čistenie podlahy a odstraňovanie nečistoty pomocou kefy (valca)
  2. umývacie podlahové strojemechanické čistenie podlahy za pomoci rotácie kefy (valca), zmesi vody a čistiaceho prípravku (detergentu), pri súčasnom odsávaní znečistenej vody
  3. leštiace podlahové stroje - leštenie podlahy pomocou leštiaceho padu
  4. tepovacie podlahové stroje - mechanické odstránenie nečistoty z podlahových plôch pokrytých kobercom pomocou vody a detergentu a jej následne odsatie

 

V závislosti od pracovného prostredia, môžu byť jednotlivé podlahové stroje rôzne vybavené, preto je dôležité vybrať najdôležitejšie porovnávacie parametre pre jednotlivé druhy podlahových strojov:

Zametacie stroje Umývacie stroje Leštiace stroje Tepovacie stroje
Plocha čistenia Plocha čistenia Plocha čistenia Plocha čistenia
Kapacita zásobníka
na odpad
Kapacita nádrží na:
čistú / špinavú vodu
Pracový záber stroja Kapacita nádrží na:
čistú / špinavú vodu
Šírka záberu zametača Typ a šírka:
kefy (diskové, valcové) / padu
Otáčky leštiacej hlavy Šírka záberu
tepovacieho adaptéra
Typ pohonu:
batéria / spaľovací motor
Šírka sacej lišty Elektrický príkon Spôsob obsluhy:
sediaca / chodiaca
Spôsob obsluhy:
sediaca / chodiaca 
Kapacita a typ batérií Spôsob obsluhy:
sediaca / chodiaca
 
  Spôsob obsluhy:
sediaca / chodiaca / stojaca
   

 

Zobrazenie:
Nenašli sa žiadne produkty.