V jednom kroku dva čistiace úkony
Kombinovaný stroj ponúka kombináciu dvoch čistiacich úkonov. Pozametať a následne poumývať jedným strojom prináša časovú úsporu, ale najmä úsporu miesta uskladnenia. Nemáte nároky na skladovanie dvoch samostatných strojov.