VIPER - CE prehlásenie o zhode

VIPER - CE prehlásenie o zhode

05.01.2015 Všetky VIPER čistiace stroje, ktoré vstupujú do EU sú testované a schválené podľa CE pravidiel SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH.

 

 

CE - prehlásenie je zverejnené v Quick start Manuáli, ktorý si môžete stiahnuť pre každý produkt. Naviac, každý stroj má štítok, obsahujúci údaje o výrobnom čísle a roku výroby, rovnako ako CE pečať, hmotnosť, výkon, model, ampéry, napätie a Hertz.

Vysvetlenie CE-prehlásenie o zhode

CE - prehlásenie je vyžadované pre každé zariadenie uvedené do prevádzky v ktoromkoľvek členskom štáte EU, dovezené do EU alebo vyrobené v EU, tým, kto výrobok uvádza na trh. Toto prehlásenie by malo byť podpísané zodpovednou osobou v mieste vstupu do EU. Prehlasuje, že prístroj spĺňa požiadavky smernice, tak ako je uvedené na prehlásení v nadväznosti na uvedené štandardy. Jeho primárnou funkciou je, aby právnu zodpovednosť za zhodu niesol ten, kto uvádza výrobok na trh (a zostáva na území Európy).

Zodpovednosť

Pri prístroji, ktorý by niesol označenie CE - bez prehlásenia o zhode, existujú pre výrobcu alebo dovozcu prísne tresty. Preto je prehlásenie absolútne nevyhnutné. Toto nemusí byť k dispozícii okamžite, ale musí byť predložené v primeranej lehote.
Existujú dve verzie prehlásení. Podľa harmonizovaných noriem (10.1) a pre použitie s technickou konštrukčnou dokumentáciou (10.2).
Prehlásenie nemusí byť založené na správach o splnení testu, ale môže byť založené na iných informáciách. Je zrejmé, že testovanie a generovanie správ je najspoľahlivejší spôsob, ako dosiahnuť tieto informácie.